Pret analiza de risc

Tariful unei analize de risc la securitatea fizică va fi stabilit prin negociere directă, între prestator şi beneficiar, fiind diferit de la un obiectiv la altul, în funcţie de următoarele elemente:

 • obiectul de activitate al societăţii;
 • suprafaţa totală şi suprafaţa construită;
 • numărul de angajaţi;
 • valoarea aproximativă a bunurilor societăţii;
 • zona de dispunere a obiectivului;
 • măsurile de securitate implementate;
 • numărul punctelor de lucru/obiectivelor.

Tarif analiza de risc

Nu uitați că, un tarif mic nu înseamnă întotdeauna un câştig, acesta poate fi chiar o pierdere, în viitor, din cauza:

 • faptului că evaluatorul, ,,întâmplător”, este şi angajat/administrator/colaborator al unei firme care comercializează/instalează elemente electronice de securitate (camere video, senzori de detecţie etc), iar în urma evaluării, întocmită la un tarif incredibil de mic, vi se va recomanda, cu multă amabilitate, să instalaţi elemente din gama celor pe care le comercializează;
 •   unui raport de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică întocmit sumar, existând riscul anulării acestuia de către poliţie;
 •   măsurilor de securitate fizică recomandate pentru implementare, cu costuri mari şi neargumentate;
 •   tratării superficiale a vulnerabilităţilor şi ameninţărilor existente la adresa societăţii dumneavoastră. 

Care este profilul unui evaluator de risc la securitatea fizica?

Hotărârea de Guvern 301/2012 a intrat in vigoare in iunie 2012 si adoptă măsurile de securitate a obiectivelor realizate pe baza unor analize de risc.

Analiza de risc la securitatea fizica efectuata de un evaluator de risc, este un standard prin care fiecare societate comercială are obligaţia să-şi identifice ameninţările care pot pune în pericol viaţa sau integritatea persoanelor sau a valorilor deţinute şi a stabili măsurile necesare.

Evaluatorul de risc la securitatea fizică are competențe și deprinderi dobândite pentru:

 • Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare;
 • Comunicarea în domeniul riscului;
 • Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului;
 • Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Monitorizarea și revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;

Pentru a accesa la programul de formare ca evaluator de risc la securitatea fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic;
 • să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • să fie absolvent de studii superioare cu diplomă de licență;
 • să dețină competențe și cunoș#nțe pentru ocupațiile specifice domeniului securității obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, în domeniul securității mecano-fizice, sistemelor de securitate la efracție, monitorizarea sistemelor de alarmă și serviciilor de pază;
 • să aibă o experiență practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază și protecție în formele prevăzute de legea pazei.