Furturile din spatiile comerciale – prevenire şi acţiune

Furturile din magazine

Prevenirea furturilor din spațiile comerciale

Putem preveni furturile parcurgând următorii paşi, care privesc:

Organizarea şi amenajarea spaţiului

 • realizează un spaţiu cât mai aerisit, cu vizibilitate între zone şi pe culoare;
 • păstrează permanent rafturile aranjate şi produsele stivuite ordonat pe acestea;
 • utilizează oglinzi pentru supravegherea spaţiilor fără vizibilitate directă;
 • utilizează un subsistem TVCI de înregistrare şi stocare a imaginilor;
 • utilizează, acolo unde situaţia impune, pază cu personal specializat;
 • expune/păstrează încuiate, pe cât posibil, bunurile care au dimensiuni mici şi valoare mare;
 • limitează punctele de acces şi de evacuare;
 • limitează accesul, prin încuierea uşilor, în birouri, magazii şi depozite;
 • afişează la vedere faptul că unitatea este supravegheată video;
 • afişează la vedere faptul că bagajele se depun în dulapurile de la intrarea în unitate.

Pregătirea personalului angajat

Convinge-te dacă personalul magazinului a înţeles:
 • politica de securitate privind, atât verificarea bagajelor cât şi furturile;
 • procedura pe care trebuie să o urmeze dacă suspectează pe cineva de furt;
 • că valorile furate nu pot fi mai scumpe decât sănătatea sau chiar viaţa omului.
Incurajează personalul magazinului să:
 • întâmpine clienţii care intră în magazin;
 • întrebe ,,vă pot fi de folos?”;
 • menţină rafturile aranjate;
 • fie atent la clienţii cu stare de nervozitate, la cei care urmăresc dispunerea elementelor de supraveghere, la grupuri şi la cei care încearcă să distragă atenţia (să zăpăcească angajaţii).

Comportamentul personalului faţă de suspecţii de furt din magazin

 • dacă este cazul să reţii o persoană suspectă de furt este bine să ai un martor voluntar;
 • dacă persoana este recalcitrantă şi devine periculoasă nu încerca să faci acte eroice şi nu uita că pe primul plan este viaţa şi sănătatea ta;
 • dacă te decizi să reţii un suspect de furt, atunci:
  • prezintă-te, explicându-i rolul tău în magazin (personal de securitate, şef de magazin etc);
  • explică-i de ce a fost reţinut şi roagă-l să rămână (revină) în magazin;
  • evită să-l bruschezi;
  • cere-i să restituie bunurile pentru care nu poate face dovada plăţii şi există suspiciunea de furt;
  • reţine că nu ai dreptul să-i faci percheziţie corporală sau a bagajelor fără acordul său;
  • roagă o altă persoană să sune la 112 în timp ce tu îl supraveghezi.

Raportarea unui furt (tentative de furt) la poliţie

 • raportează aceste incidente la poliţie (112), fără a încerca să-ţi faci singur dreptate;
 • atunci când raportezi incidentul la poliţie încearcă să transmiţi următoarele detalii:
  • numele tău;
  • adresa unde are loc incidentul;
  • numărul telefonului de contact;
  • tipul de incident (furt, tentativă de furt);
  • numărul, numele sau alte date privind suspecţii (când se cunosc aceste date);
  • conduita suspectului;
  • alte detalii pe care le crezi relevante.

Recomandari pentru reducerea riscului la securitatea fizica

Securitatea fizică a unei afaceri are scopul de protejare a persoanelor și a bunurilor împotriva amenințărilor care pot veni atât din exterior cât și din interior. Practica a demonstrat că, principala sursă a amenințărilor este omul, fie el angajat al societății, agent de securitate, colaborator, client sau infractor, iar vulnerabilitățile sunt rezultatul lipsei organizării și calității slabe a elementelor mecanofizice și tehnice de securitate folosite.

Pentru a evita, pe cât posibil, coeziunea amenințării cu vulnerabilitatea, fapt care ar duce la apariția riscului, este esențial să luăm unele măsuri, măsuri care pot implica cheltuieli mai mari sau mai mici, dar care pot evita pierderi cu urmări, uneori dezastruoase, pentru afacerea dumneavoastră.

1. Recomandări de personal

   Este foarte important ca angajații să fie loiali dumneavoastră și activității pe care o desfășoară, de aceea sustinem urmatoarele recomandari pentru reducerea riscului la securitatea fizica:

 • la selecția pentru angajare încercați să aflați cât mai multe date despre persoana care s-a prezentat la interviu:
  • solicitați cazierul judiciar;
  • solicitați o recomandare de la ultimul loc de muncă;
  • solicitați un curriculum vitae și verificați cât mai multe din datele consemnate în acesta (prin copii după acte și diplome);
  • purtați discuții privind problemele personale și financiare care ar putea afecta activitatea persoanei (credite neonorate, consum de băuturi alcoolice sau stupefiante, familie dezorganizată sau cu înclinații către anumite vicii);
  • încercaţi să aflați cauza schimbării frecvente a locurilor de muncă;
 • stabiliți atribuții clare fiecărui angajat, cu obiectivitate și în funcție de poziția sa în firmă și capacitatea de rezolvare a acestora;
 • stabiliți un responsabil cu măsurile de securitate fizică în firmă;
 • stabiliți pentru fiecare angajat un salariu corespunzător posibilităților firmei și importanței muncii acestuia, dar nu sub cel negociat la angajare;
 • achitați la timp și integral obligațiile salariale, precum și taxele aferente acestora;
 • recompensați periodic, material sau verbal, devotamentul angajaților și fiți intransigenți atunci când sunteți convinși de nerespectarea de către aceștia a obligațiilor contractuale;
 • analizați foarte bine fiecare deviație de comportament (greșeală) a angajaților și nu vă grăbiți să luați măsuri la care să fiți nevoit să reveniți sau care să-i nedreptăţească;
 • respectați-vă angajații așa cum doriți să fiți dumneavoastră respectat.

2. Recomandări organizatorice

Măsurile organizatorice, stabilite și respectate, înlătură confuziile și posibilitățile apariției unor vulnerabilități cu influență negativă asupra societății, de aceea sustinem urmatoarele recomandari pentru reducerea riscului la securitatea fizica:

 • stabiliți un program de activitate și respectați-l;
 • stabiliți proceduri/politici de securitate, adaptate la specificul activității desfășurate, cu modul de acțiune al angajaților la producerea incidentelor de securitate și prelucrați-le cu aceștia până când sunt însușite;
 • organizați spațiul și montați oglinzi (camere TVCI) pentru acoperirea vizuală a întregii încăperi, în așa fel încât să fie eliminate ,,conurile de umbră” sau spațiile în care persoanele din afara firmei nu ar putea fi supravegheate;
 • expuneți produsele cu valoare mare cât mai departe de intrare sau ferestre și asigurați-le o supraveghere permanentă;
 • afișați interdicțiile de acces la intrarea în zonele în care este permis numai accesul angajaţilor;
 • amenajați un loc pentru depunerea bagajelor voluminoase, la intrarea în incinta societății;
 • nu încurajați relațiile de amiciție dintre angajați și personalul care asigură paza;
 • faceți o selecție atentă agenților de securitate sau firmelor de pază (costuri mici înseamnă de multe ori prestație slabă);
 • urmăriți persoanele care vin periodic, fără un scop anume, dar foarte atente la activitatea angajaților și detaliile din interiorul spațiului;
 • efectuați verificări inopinate a stocurilor și încasărilor;
 • schimbaţi încuietorile încăperilor, atunci când aveţi îndoieli că ar exista duplicate la chei sau la schimbarea gestionarilor;
 • încheiați asigurări de despăgubire pentru daune sau pierderi materiale și umane.

La acestea se pot adăuga multe alte măsuri, în funcție de obiectul de activitate al fiecărei afaceri.

3. Recomandări pentru elementele de protecție mecanofizice și tehnice

Acolo unde nu este posibilă asigurarea pazei prin agenți de securitate luaţi măsuri de protejare a persoanelor, bunurilor și valorilor, prin elemente de protecție mecanofizice și tehnice, măsuri pentru implementarea cărora este bine să aveți în vedere următoarele recomandari pentru reducerea riscului la securitatea fizica:

 • achiziționați încuietori, lacăte, seifuri, dulapuri, uși, ferestre, gratii etc. (elemente mecano-fizice) pentru care să primiţi certificat de securitate/declaraţie de conformitate din care să reiasă clasa de rezistență la efracție conform standardelor europene și naționale;
 • montați și exploatați elementele, prezentate mai sus, conform specificațiilor producătorului;
 • pentru sistemul tehnic de alarmare, pe care doriţi să-l instalaţi, achiziționați numai elemente certificate prin declaraţii de conformitate;
 • instalaţi sistemul tehnic de securitate, prin personal specializat, şi încheiaţi contract de service pentru acesta;
 • asiguraţi-vă că imaginile înregistrate de subsistemul TVCI pot fi stocate pentru minim 20 de zile, pe DVR, şi au calitatea necesară recunoaşterii persoanei;
 • verificaţi periodic starea de fixare şi funcţionare, atât a elementelor de protecție mecanofizice instalate cât şi a sistemului tehnic de securitate;
 • schimbaţi periodic codurile de activare/dezactivare ale sistemului tehnic de securitate.