Recomandari pentru reducerea riscului la securitatea fizica

Securitatea fizică a unei afaceri are scopul de protejare a persoanelor și a bunurilor împotriva amenințărilor care pot veni atât din exterior cât și din interior. Practica a demonstrat că, principala sursă a amenințărilor este omul, fie el angajat al societății, agent de securitate, colaborator, client sau infractor, iar vulnerabilitățile sunt rezultatul lipsei organizării și calității slabe a elementelor mecanofizice și tehnice de securitate folosite.

Pentru a evita, pe cât posibil, coeziunea amenințării cu vulnerabilitatea, fapt care ar duce la apariția riscului, este esențial să luăm unele măsuri, măsuri care pot implica cheltuieli mai mari sau mai mici, dar care pot evita pierderi cu urmări, uneori dezastruoase, pentru afacerea dumneavoastră.

1. Recomandări de personal

   Este foarte important ca angajații să fie loiali dumneavoastră și activității pe care o desfășoară, de aceea sustinem urmatoarele recomandari pentru reducerea riscului la securitatea fizica:

 • la selecția pentru angajare încercați să aflați cât mai multe date despre persoana care s-a prezentat la interviu:
  • solicitați cazierul judiciar;
  • solicitați o recomandare de la ultimul loc de muncă;
  • solicitați un curriculum vitae și verificați cât mai multe din datele consemnate în acesta (prin copii după acte și diplome);
  • purtați discuții privind problemele personale și financiare care ar putea afecta activitatea persoanei (credite neonorate, consum de băuturi alcoolice sau stupefiante, familie dezorganizată sau cu înclinații către anumite vicii);
  • încercaţi să aflați cauza schimbării frecvente a locurilor de muncă;
 • stabiliți atribuții clare fiecărui angajat, cu obiectivitate și în funcție de poziția sa în firmă și capacitatea de rezolvare a acestora;
 • stabiliți un responsabil cu măsurile de securitate fizică în firmă;
 • stabiliți pentru fiecare angajat un salariu corespunzător posibilităților firmei și importanței muncii acestuia, dar nu sub cel negociat la angajare;
 • achitați la timp și integral obligațiile salariale, precum și taxele aferente acestora;
 • recompensați periodic, material sau verbal, devotamentul angajaților și fiți intransigenți atunci când sunteți convinși de nerespectarea de către aceștia a obligațiilor contractuale;
 • analizați foarte bine fiecare deviație de comportament (greșeală) a angajaților și nu vă grăbiți să luați măsuri la care să fiți nevoit să reveniți sau care să-i nedreptăţească;
 • respectați-vă angajații așa cum doriți să fiți dumneavoastră respectat.

2. Recomandări organizatorice

Măsurile organizatorice, stabilite și respectate, înlătură confuziile și posibilitățile apariției unor vulnerabilități cu influență negativă asupra societății, de aceea sustinem urmatoarele recomandari pentru reducerea riscului la securitatea fizica:

 • stabiliți un program de activitate și respectați-l;
 • stabiliți proceduri/politici de securitate, adaptate la specificul activității desfășurate, cu modul de acțiune al angajaților la producerea incidentelor de securitate și prelucrați-le cu aceștia până când sunt însușite;
 • organizați spațiul și montați oglinzi (camere TVCI) pentru acoperirea vizuală a întregii încăperi, în așa fel încât să fie eliminate ,,conurile de umbră” sau spațiile în care persoanele din afara firmei nu ar putea fi supravegheate;
 • expuneți produsele cu valoare mare cât mai departe de intrare sau ferestre și asigurați-le o supraveghere permanentă;
 • afișați interdicțiile de acces la intrarea în zonele în care este permis numai accesul angajaţilor;
 • amenajați un loc pentru depunerea bagajelor voluminoase, la intrarea în incinta societății;
 • nu încurajați relațiile de amiciție dintre angajați și personalul care asigură paza;
 • faceți o selecție atentă agenților de securitate sau firmelor de pază (costuri mici înseamnă de multe ori prestație slabă);
 • urmăriți persoanele care vin periodic, fără un scop anume, dar foarte atente la activitatea angajaților și detaliile din interiorul spațiului;
 • efectuați verificări inopinate a stocurilor și încasărilor;
 • schimbaţi încuietorile încăperilor, atunci când aveţi îndoieli că ar exista duplicate la chei sau la schimbarea gestionarilor;
 • încheiați asigurări de despăgubire pentru daune sau pierderi materiale și umane.

La acestea se pot adăuga multe alte măsuri, în funcție de obiectul de activitate al fiecărei afaceri.

3. Recomandări pentru elementele de protecție mecanofizice și tehnice

Acolo unde nu este posibilă asigurarea pazei prin agenți de securitate luaţi măsuri de protejare a persoanelor, bunurilor și valorilor, prin elemente de protecție mecanofizice și tehnice, măsuri pentru implementarea cărora este bine să aveți în vedere următoarele recomandari pentru reducerea riscului la securitatea fizica:

 • achiziționați încuietori, lacăte, seifuri, dulapuri, uși, ferestre, gratii etc. (elemente mecano-fizice) pentru care să primiţi certificat de securitate/declaraţie de conformitate din care să reiasă clasa de rezistență la efracție conform standardelor europene și naționale;
 • montați și exploatați elementele, prezentate mai sus, conform specificațiilor producătorului;
 • pentru sistemul tehnic de alarmare, pe care doriţi să-l instalaţi, achiziționați numai elemente certificate prin declaraţii de conformitate;
 • instalaţi sistemul tehnic de securitate, prin personal specializat, şi încheiaţi contract de service pentru acesta;
 • asiguraţi-vă că imaginile înregistrate de subsistemul TVCI pot fi stocate pentru minim 20 de zile, pe DVR, şi au calitatea necesară recunoaşterii persoanei;
 • verificaţi periodic starea de fixare şi funcţionare, atât a elementelor de protecție mecanofizice instalate cât şi a sistemului tehnic de securitate;
 • schimbaţi periodic codurile de activare/dezactivare ale sistemului tehnic de securitate.

Cine trebuie sa faca analiza de risc?

Cine trebuie să facă analiza de risc la securitatea fizică

ORICE farmacie, bar, cafe-bar, club, discotecă, restaurant, frizerie, magazin, sala de jocuri de noroc, casa pariuri sportive, fermă, hotel, motel, stație carburanți, casă amanet, casă schimb valutar, cazinou, casierie utilități, CAR, service, primărie, școală, liceu, grădiniță, cabinet notar public, cabinet medical, policlinică, farmacie, depozit, parc fotovoltaic, tipografie etc., ARE OBLIGATIA SA FACA ANALIZA DE RISC! Pret special!

Pentru legislatia privind analiza de risc accesati Ce spune legislatia cu privire la analiza de risc sau contactati-ne prin oricare dintre metodele puse la dispozitie la adresa Contact imediat

Oferta analiza de risc la securitatea fizică

Care sunt informațiile pe care este bine să le comunici evaluatorului pentru a primi o ofertă cât mai reală pentru analiza de risc la securitatea fizică?

 • obiectul de activitate al societății/instituției/organizației;
 • numărul punctelor de lucru pentru care se dorește întocmirea documentației privind analiza de risc la securitatea fizică;
 • adresa fiecărui punct de lucru (localitate și zonă/cartier);
 • suprafața aproximativă, construită și totală, a fiecărui punct de lucru;
 • numărul, destinația și tipul construcțiilor edificate pe suprafața fiecărui punct de lucru;
 • numărul mediu de angajați;
 • zilele/orele în care se poate face inspecția fiecărui punct de lucru;
 • termenul până la care se dorește finalizarea documentației privind analiza de risc la securitatea fizică.

Completati formularul nostru pentru o oferta personalizata si ieftina doar pentru dumneavoastra: Contact oferta

Pentru alte detalii despre legislatia privind analiza de risc la securitatea fizica, va rugam accesati sectiunea de contact: Contact
Un evaluator de risc profesionist o sa va ajute.