Scopul analizei de risc la securitatea fizica

De ce este necesara evaluarea de risc la securitatea fizica?

Scopul analizei de risc la securitatea fizica

  • tipul societăţii pe care o administrați intră sub incidenţa Legii nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1);
  • aveţi sau urmează să întocmiţi un Plan de pază, iar acesta trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (secţie, municipiu, sector);
  • aveţi sau urmează să întocmiţi un Proiect al sistemului de alarmare împotriva efracţiei, iar acesta trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (judeţ);
  • evaluarea de risc la securitatea fizică determină ameninţările şi vulnerabilităţile afacerii dumneavoastră şi optimizează dispozitivul de pază şi sistemul tehnic de securitate;
  • fiecare eveniment/incident de securitate produs în cadrul societăţii dumneavoastră poate provoca pierderi umane şi/sau materiale cu consecinţe, uneori, grave;
  • o afacere este permanent expusă concurenţei şi infractorilor; de concurenţă vă ocupaţi dumneavoastră, împotriva infractorilor vă consiliază evaluatorul;
  • recomandările unui evaluator de risc la securitatea fizică, deja implementate, previn şi reduc semnificativ riscurile;
  • măsurile implementate, în urma evaluării de risc la securitatea fizică, descurajează potenţialii infractori, chiar şi numai prin prezenţa lor fizică (sistem de iluminat adecvat, grilaje, folii antiefracţie, sistem de avertizare sonoră şi optică etc.).

   Dar, nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont că, securitatea fizică a unei afaceri are scopul de protejare a persoanelor și a bunurilor împotriva amenințărilor, care pot veni atât din exterior cât și din interior.

Pentru alte detalii despre legislatia privind analiza de risc la securitatea fizica, va rugam accesati sectiunea de contact: Contact
Un evaluator de risc profesionist o sa va ajute.

Analiza de risc la securitate fizica devine obligatorie pentru societatile comerciale

Ce reprezinta?

Analiza de risc la securitatea fizica este documentul prin care un specialist analizeaza si stabileste de ce anume este nevoie pentru ca paza unui obiectiv sa acopere toate vulnerabilitatile acestuia in fata hotilor. Este vorba despre un standard impus de Uniunea Europeana prin care fiecare societate comerciala are obligatia sa-si identifice amenintarile care pot pune in pericol viata sau integritatea persoanelor sau a valorilor detinute si de a stabili masurile necesare.

Raportul de evaluare este instrumentul prin care evaluatorul de risc la securitate fizica comunica clientului, sau altei persoane desemnate de acesta, rezultatele si concluziile analizei de securitate.

Concluzionand, se integreaza rezultatele analizei de risc intr-un raport de evaluare, care impreuna cu recomandarile de solutionare a situatiilor observate formeaza documentul livrabil: Evaluare de risc la securitate fizica.

Evaluare de risc la securitate fizica, aplicata prin montare sisteme de alarmare, sisteme de supraveghere video si sisteme de protectie la foc.

Ce cuprinde?

-definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii
-stabilirea metodei ai a instrumentelor de lucru
-identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte
-analizarea riscurilor la securitatea fizica
-estimarea riscurilor unitatii beneficiare
-intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

Cine face obiectul analizei de risc conform anexelor la H.G. 301/2012?

Institutiile de creditare (banci);
Institutiile de creditare tip organizatii cooperatiste si institutii financiare nebancare;
Societatile care au ca obiect de activitate schimbul valutar;
Casele de amanet, unitatile profilate pe activitati cu metale/pietre pretioase, magazine de comercializare arme si munitii;
Unitatile postale;
Statiile de comercializare carburanti;
Spatiile comerciale cu suprafata mai mare de 500 mp;
Salile si incintele de exploatare a jocurilor de noroc;
Casieriile furnizorilor de utilitati;
Automatele de tranzactii cu numerar din afara sediilor bancare;
Centrele de procesare a numerarului;
Unitati fara cerinte minimale (toate celelalte societati care nu au fost enumarate la punctele de mai sus)

In conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII Guvernului Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor, adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica, urmand a concluziona o evaluare de risc la securitate fizica.

Toate societatile comerciale sunt obligate sa contacteze un evaluator care sa realizeze analiza de risc la securitate fizica, aceasta urmand a fi efectuata pentru toate si fiecare dintre obiectele de activitate active si sediile pe care firmele le au, conform legii.

Termenul limita pana la care societatile comerciale trebuie sa finalizeze analiza de risc la securitate fizica este Iunie 2017. In caz contrar, firmele risca amenzi uriase!

Constituie contraventie incalcarea prevederilor din normele metodologice, dupa cum urmeaza:

Nerespectarea masurilor minimale de securitate.
Analiza de risc la securitate fizica trebuie să asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.

Cat costa o Evaluare de risc la securitate fizica?

Nu exista un pret standardizat. Acesta se stabileste in functie de vulnerabilitatea obiectivului, de amplasarea lui, de numarul de angajati si cerintele minime de securitate pe care deja le indeplineste.

Analizele de risc se efectueaza doar de catre experţi inscrisi în R.N.E.R.S.F. – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica.

Cum se face o Evaluare de risc la securitate fizica?

Avem in componenta echipei sale evaluatori autorizati si inregistrati in Registrul National de Evaluare a Riscului la Securitatea Fizica pentru servicii de evaluare a riscului, conform Legii 333/2003, H.G. 301/2012.

Efectuarea analizei de risc implica parcurgerea urmatoarelor etape:

-colectarea datelor necesare implementarii raportului ( 30-60 minute)
-definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
-estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
-analiza pe concluziile finale impreuna cu Beneficiarul si gasirea de solutii optime;
-intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica (aproximativ 30 zile)

Documentatia privind analiza de risc cuprinde:

-raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica – suprot fizic si electronic;
-grila de evaluare, specifica obiectului de activitate – suport fizic si electronic;
documentele – suport.

Pasii premergatori colaborarii:

Semnarea contractul de prestari servicii si a angajamentului de confidentialitate;
Emiterea facturii si plata serviciilor;
Intocmirea raportului de evaluarea a riscului la securitatea fizica si predarea beneficiarului aproximativ (30 zile);.