Evaluator Imobiliar

EXPERT EVALUATOR IMOBILIAR

Este o persoana fizică sau juridică autorizată de către ANEVAR – Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. Un expert evaluator imobiliar trebuie să aibă pregătirea, experiența și competența necesară realizării unei evaluări imobiliare conform cu Standardele de evaluare a bunurilor – ANEVAR. Un astfel de expert evaluator trebuie să fie imparțial, cinstit, corect, integru, fără interese personale. O condiție obliagtorie pentru a putea practica profesia de evaluator imobiliar este lipsa cazierului. O altă condiție o reprezină respectarea codului etic și deontologic al profesiei de evaluator adoptate de ANEVAR.

Experții evaluatori imobiliari autorizați ANEVAR au obligația pregătirii continue pe plan profesional. Domeniul evaluării imobiliare este unul complex ce necesită cunoștințe din multe domenii, dar și un grad ridicat de cultură. Din acest motiv, experții evaluatori imobiliari sunt persoane pregătite, cu studii superioare, profesioniști.

În orașul Constanța își desfășoară activitatea un număr important de evaluatori imobiliari.  Vă recomandăm următoarele criterii pentru alegerea eunui expert evaluator imobiliar:

  • recomandările
  • profesionalismul
  • competența
  • independența
  • seriozitatea
  • experiența
  • rapiditatea
  • prețul

Alegerea unui evaluator pe criteriul celui mai mic preț poate să nu fie întotdeauna cea mai bună alegere. Un raport de evaluare ieftin nu înseamnă automat o lucrare bine făcută. Rapiditatea efectuării lucrarii nu este un criteriu care să poată fi definitoriu în alegere. Evaluarea imobiliară este pun proces complex, care necesită documentare, studiu, aprofundare. Un raport prea rapid realizat, poate uneori să arate o superficialitate și o lipsă de profesionalism.

Există peste 4000 de evaluatori ANEVAR în toată țara, vă recomandăm să nu apelați la persoane care nu sunt autorizate ANEVAR, indiferent de profesia lor (agenți imobiliari, economiști, ingineri). Evaluatorii ANEVAR vă pot garanta lucrări în conforitate cu standardele de evaluare ANEVAR, recunoscute de către orice autoritate din România și valabile din punct de vedere legal.

Descoperă Valoarea este un website care vă pune în legătură cu evaluatori imobiliari din Constanța, în vederea realizării unor evaluări imobiliare de calitate.

Analiza de Risc

Analiza de risc la securitatea fizica a unitatilor constituie o metoda complexa si eficienta de analiza si evaluare in vederea stabilirii unor masuri de control si diminuare riscurilorvulnerabilitatilor si amentintarilor, monitorizarea constanta a nivelurilor de risc prin reiterarea periodica a evaluarii de risc si alocarea eficienta a resurselor in vederea mentinerii sub control a potentialelor riscuri care au fost tratate anterior prin diminuarea sau suprimarea acestora in urma implementarii metodelor recomandate.

Totodata, analiza de risc la securitatea fizica a unitatilor are si rolul de a oferi informatiile necesare la elaborarea studiului de impact si la fundamentarea Planului de continuitate a activitatii, prin identificarea riscurilor cu care acestea se confrunta si la evidentierea riscurilor critice pentru care unitatea urmeaza sa dezvolte masuri de prevenire si diminuare a impactului.

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

ETAPELE ANALIZEI DE RISC

 

1 ÎNTÂLNIREA CU CLIENTUL

Efectuarea unei intalniri pentru stabilirea detaliilor preliminare privind analiza de risc la securitatea fizica

2 SEMNARE DOCUMENTE

Semnarea Acordului de Confidentialitate si a Contractului de prestari servicii

3 STABILIREA PARAMETRILOR

Definirea parametrilor care pot genera riscurile la securitatea fizica a unitatii

4 DOCUMENTATII

Stabilirea detaliilor si a documentatiei necesare pentru efectuarea analizei de risc

5 IDENTIFICARE RISCURI

Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor si personalului

6 INTOCMIREA SI VALIDAREA RAPOARTELOR

Intocmirea raportului de evaluare si a grilei de evaluare, insusirea si aprobarea acesteia de catre conducatorul unitatii

7 IMPLEMENTARE MASURI SUPLIMENTARE

Implementerea eventualelor masuri suplimentare de securitate propuse in urma efectuarii analizei de risc