Etape de realizare

Etapa 1 – Raport de evaluare – analiza documentelor

– solicitarea de documente de la proprietar/client care atesta dreptul de proprietate asupra proprietatii analizate.
– identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate: ce contine proprietatea, cine este proprietar, daca exista sarcini.
– identificarea eventualelor neconformitati din documente sau incalcari ale legislatiei in vigoare.

Etapa 2 – Raport de evaluare – inspectia proprietatii

– identificarea proprietatii.

– inspectia fizica a proprietatii de evaluat: identificarea si analiza amplasamentului si constructiilor, aprecierea starii tehnice.

– fotografierea proprietatii.

– discutii cu proprietarii/clientii.

Etapa 3 – Raport de evaluare – corelarea informatilor din primele doua etape si alte surse

– utilizarea evaluarii: scopul si ce tip de valoare trebuie determinata (Valoarea de piată este cel mai obisnuit tip de valoare asociat cu evaluarea proprietătilor).
– informatii despre costuri de inlocuire si/sau reparatii.
– informatii despre tranzactii realizate cu proprietati comparabile sau despre oferte de tranzactionare.
– informatii despre veniturile generabile de proprietatile comparabile.
– se stabilesc limitele si ipotezele care vor sta la baza elaborarii raportului; se deduc si estimeaza conditiile limitative specifice obiectivului de care trebuie sa se tina seama la derularea tranzactiei.
– se stabilesc ce metode de evaluare sunt adecvate pentru determinarea valorii proprietatii imobiliare de evaluat.

Etapa 4 – Raport de evaluare – intocmirea raportului de evaluare

Prin Raportul de evaluare, evaluatorul, prezinta opinia sa cu privire la proprietatea evaluata. Arata clar si explicit datele care au stat la baza evaluarii. Prezinta procesele analitice care au fost parcurse pe timpul evaluarii. Evidentiaza informatiile relevante despre proprietatea analizata. Raportul de evaluare este un document prin care evaluatorul informeaza clientul cu privire la rezultatele analizei sale, exprimand o opinie clara si neechivoca. Este document intocmit strict intre evaluator si client.
Raportul de evaluare trebuie sã fie obiectiv si evaluatorul trebuie sã se asigure cã nu existã conflicte de interese, nu este influentat de presiuni din partea clientului sau a unei terte persoane, pentru a prezenta un rezultat predestinat al evaluãrii.

Raport de evaluare

Toata expertiza, munca, eforturile, cunostintele si experienta unui evaluator imobiliar sunt concretizate in raportul de evaluare.

Acest document este instrumentul prin care evaluatorul imobiliar comunica clientului, sau altei persoane desemnate de acesta, rezultatele si concluziile evaluarii imobiliare.

Capitolele pe care, obligatoriu, orice raport de evaluare trebuie sa le cuprinda sunt descrise in standardele internationale de evaluare, pe care Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR) le-a adoptat si in conformitate cu care evaluatorii imobiliari isi desfasoara activitatea.

Modul de ordonare al acestora in cadrul raportului sunt lasate la libera alegere a evaluatorului, din acest punct de vedere standardul fiind destul de flexibil.

Raportul trebuie sa se bazeze pe o investigatie cuprinzatoare, sa aiba o organizare logica, o argumentatie solida si o exprimare clara.

Raportul de evaluare este un document care, prin modul de prezentare si terminologia sa, trebuie sa exprime o opinie clara, neechivoca si suficient de detaliata pentru a garanta ca informeaza corect despre toate aspectele-cheie si ca nu poate da nastere la neintelegeri asupra situatiei reale si asupra valorii estimate a proprietatii evaluate.

Raportul de evaluare trebuie sa fie obiectiv si evaluatorul trebuie sa se asigure ca nu exista conflicte de interese, nu este influentat de presiuni din partea clientului sau a unei terte persoane, pentru a prezenta un rezultat predestinat al evaluarii.

Forma raportului de evaluare va avea in vedere informatiile specifice primite de evaluator de la client si scopurile utilizarii evaluarii de catre acesta.

Scopul pentru care se alcatuieste un raport de evaluare este extrem de important pentru continutul si forma acestuia, precum si pentru logica exprimarii unei anumite concluzii de catre evaluator.

Evaluatorul are obligatia de a pregati un raport transparent si coerent, pentru a evita inducerea in eroare sau confuzia beneficiarului. In analiza rezultatelor care se obtin se tine cont de urmatoarele principii: valoarea este subiectiva; valoarea este o predictie; evaluarea este comparatie, orientare pe piata.

Criteriile pe baza carora se ajunge la estimarea valorii finale fundamentate si semnificative sunt: adecvarea, precizia, cantitatea de informatii. Opinia evaluatorului este perceptia acestuia referitor la cel mai probabil pret intr-o tranzactie obiectiva.

Evaluarea exprima o opinie asupra unei valori. Evaluarea imobiliara este o analiza, o opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor anumite interese sau aspecte, ale unei anumite proprietati imobiliare, exprimata de o persoana impartiala specializata in analiza si evaluarea proprietatilor (evaluatorul imobiliar).