Acte necesare pentru evaluare

Actele necesare (fotocopii) pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator sau inspectorului imobiliar in momentul efectuarii inspectiei obiectivelor.

Deasemenea, actele necesare evaluarii se pot trimite si scanate, in format digital (.pdf) pe adresele de email aflate in pagina Contact.

Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul obiectivelor de evaluat:

a) Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

• Act de proprietate
• Incheiere de intabulare
• Extras de carte funciara pentru informare
• Memoriu tehnic
• Plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
• Fisa bunului imobil
• Releveu apartament
• Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Inmatriculare (societati comerciale)

b) Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor rezidentiale, comerciale si industriale (constructie + teren)

• Act de proprietate
• Incheiere de intabulare
• Extras de carte funciara pentru informare
• Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
• Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
• Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
• Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
• Certificat de urbanism
• Autorizatie de construire/desfiintare
• Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
• Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Inmatriculare (societati comerciale)

c) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

• Act de proprietate
• Incheiere de intabulare
• Extras de carte funciara pentru informare
• Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
• Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)
• Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
• Certificat de urbanism
• Copie carte de identitate client / Copie certificat de inmatriculare (societati comerciale)

d) Acte necesare pentru evaluarea bunurilor mobile (automobile, autoturisme)

• Documente de provenienta (factura, contract de leasing)
• Carte de identitate
• Certificat de inmatriculare
• Fisa tehnica (nivel de echipare, lista de optiuni, dotari, nr. km. la bord, nr. ore de functionare)

Procedura de lucru

Comenzile de evaluare se trimit prin fax, email sau prin intermediul formularului aflat in pagina Contact.

In termen de maximum 24 ore de la primirea comenzii, un expert evaluator va efectua inspectia obiectivului, iar in termen de maximum 72 ore de la momentul inspectiei, raportul de evaluare va fi trimis clientului sau destinatarului raportului de evaluare. Deasemenea, raportul de evaluare poate fi trimis si in format digital cu extensia (.pdf) catre client/destinatar, anterior predarii raportului in forma tiparita.

ALBA IULIA