Procedura de lucru

Comenzile de evaluare se trimit prin fax, email sau prin intermediul formularului aflat in pagina Contact.

In termen de maximum 24 ore de la primirea comenzii, un expert evaluator va efectua inspectia obiectivului, iar in termen de maximum 72 ore de la momentul inspectiei, raportul de evaluare va fi trimis clientului sau destinatarului raportului de evaluare. Deasemenea, raportul de evaluare poate fi trimis si in format digital cu extensia (.pdf) catre client/destinatar, anterior predarii raportului in forma tiparita.

ALBA IULIA

Procesul de evaluare

Expert evaluare – Procesul de evaluare

Procesul de evaluare este un sistem complex ce contine toate cercetarile, informatiile, rationamentele, analizele si concluziile necesare pentru a ajunge la valoarea estimata.

Procesul de evaluare este o procedura complexa si sistematica urmata de evaluator pentru a oferi un raspuns clientului asupra valorii.

Scopul principal al procesului de evaluare este prezentarea unei opinii impartiale asupra valorii, prin care evaluatorul demonstreaza ca a luat in considerare toti factorii care afecteaza in mod substantial valoarea.

Standardele Internationale de Evaluare definesc etapele si activitatile de evaluare ce trebuiesc parcurse in evaluarea unei proprietati, iar acestea sunt:
1. Identificarea proprietatii implicata in evaluare.
2. Identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate.
3. Utilizarile intentionate ale evaluarii (destinatarii evaluarii).
4. Definitia tipului de valoare cerut (baza de evaluare, standard de valoare).
5. Data evaluarii (la care este valabila valoarea estimata) si data raportului de evaluare.
6. Colectarea si analiza datelor si a informatiilor relevante.
7. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor.
8. Aplicarea abordarilor, metodelor, tehnicilor sau procedurilor de evaluare adecvate.
9. Formularea concluziilor asupra valorii.
10. Elaborarea raportului de evaluare.
11. Intentia de utilizare a evaluarii si orice limitari sau abateri in acest sens, stabilirea conformitatii cu standardele si a surselor de informare.
12. O identificare a oricaror ipoteze posibile si conditii limitative pe care s-a bazat evaluarea.

Pentru proprietatile imobiliare, in mod curent se intalnesc trei tipuri de abordari:
– abordarea prin comparatia vanzarilor (recomandata atunci cand este posibil, exista o piata specifica);
– abordarea prin capitalizarea veniturilor;
– abordarea prin costuri.