Documentatia privind analiza de risc la securitatea fizica

Compunere documentatie

Evaluatorul de risc la securitatea fizică întocmește și predă conducătorului unității Documentația privind analiza de risc la securitatea fizică, care cuprinde:

 • raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 • grila de evaluare a nivelului de risc, specifică obiectului de activitate;
 • documentele suport.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

a) nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;
b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;
c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;
e) analiza riscurilor identificate;
f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;
g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;
h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;
i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor, în vederea încadrării în nivelul de risc acceptabil (< 60%), menţionând concret:

 •  dimensionarea dispozitivului de pază;
 •  zonele sau punctele controlate prin sistemul tehnic de securitate (subsistemele de alarmare la efracție, control acces și TVCI);
 •  elementele de protecţie mecanofizică (încuietori, grilaje, seifuri etc);

precum şi alte măsuri, toate cu termen de implementare de maxim 60 de zile.

Pentru alte detalii despre legislatia privind analiza de risc la securitatea fizica, va rugam accesati sectiunea de contact: Contact
Un evaluator de risc profesionist o sa va ajute.

Analiza de risc si riscul de a nu fi o analiza de risc

NIMIC NU TE COSTĂ MAI SCUMP DECÂT ALEGERILE IEFTINE!

Analiza de risc si riscul de a fi inselat

Analiza de risc la securitatea fizică pe care tocmai ați contractat-o/plătit-o ar putea fi o ,,țeapă” sau o lucrare ,,mai mult decât sumară”, cu cât întâlniți mai multe din următoarele situații:

 • numele evaluatorului pe care l-ați ales nu figurează înscris în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică – RNERSF (este intermediar sau escroc);
 • discutați cu un intermediar, care poate fi o societate specializată de pază/societate de instalare sisteme de alarmare împotriva efracției (probabil că evaluatorul îi va reprezenta interesele în stabilirea numărului de posturi de pază sau elementele sistemului tehnic, utile ori mai putin utile) sau o societate/persoană pentru care singurul interes este comisionul;
 • evaluatorul întocmește documentația privind analiza de risc, fără a se deplasa la obiectiv pentru culegerea datelor despre acesta (doar în baza unor discuții telefonice, e-mailuri sau fotografii);
 • timpul de efectuare a întregii lucrări este mai mic de 72 de ore (este un timp minim apreciat în cazul celor mai mici obiective);
 • raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică întocmit prezintă următoarele caracteristici:
  • nu tratează toate elementele prevăzute în Instrucțiunea nr.9/2013 a M.A.I.;
  • nu prezintă o detaliere a situației și elementelor fizice (împrejmuire, construcții, încăperi, instalații, echipamente etc) existente în obiectiv (detalii și elemente în baza cărora se face analiza și completează grila de evaluare a nivelului de risc);
  • măsurile recomandate pentru diminuarea riscurilor identificate nu sunt punctuale (număr și poziționare posturi de pază, zone în care trebuie instalate elemente ale sistemului tehnic de securitate și tipul acestora, tipul, locul și modul de instalare al  elementelor mecanofizice (grilaje, uși, seifuri, încuietori etc);
  • măsurile recomandate nu se regăsesc în grila de evaluare a nivelului de risc;
  • numărul total al paginilor acestuia este sub 20;
  • datele introduse în raport nu reflectă realitatea de pe teren (în cel mai fericit caz aparțin obiectivelor evaluate anterior și se datorează fenomenului copy-paste);
  • evaluatorul nu vă prezintă și nu argumentează măsurile recomandate pentru diminuarea riscului la securitatea fizică și nici termenul de implementare al acestora, care nu poate depăși 60 de zile.
 • evaluatorul nu vă predă grila de evaluare a nivelului de risc, document din care să rezulte un nivel derisc acceptabil (grila se predă împreună cu raportul și documentele suport);
 • raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică și grila de evaluare a nivelului de riscsunt semnate de o alta persoană decât evaluatorul care a cules datele despre obiectiv (în cazul în care ați încheiat contract cu o societate verificați dacă și numele celui care culege datele este înscris în RNERSF).

Pentru alte detalii despre legislatia privind analiza de risc la securitatea fizica, va rugam accesati sectiunea de contact: Contact
Un evaluator de risc profesionist o sa va ajute.