Documente necesare

În vederea efectuării Analizei de RISC sau a Evaluării ANEVAR trebuie să pregăteşti urmatoarele documente, dacă există.

Documente necesare pentru Analiza de RISC la Securitate Fizică

 • Certificatul de înregistrare al societății;
 • Certificatul constatator al punctului de lucru;
 • Actul privind dreptul de folosință asupra spaţiului/terenului;
 • Planul de pază;
 • Proiectul, jurnalul și contractul de service al sistemului tehnic de securitate;
 • Schiţa obiectivului (releveu);
 • Contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază;
 • Contractul de prestări servicii de monitorizare şi intervenţie;
 • Organigrama societăţii;
 • R.O.I./R.O.F./politici de securitate;
 • Situaţia evenimentelor infracţionale care au avut loc în ultimul an în societate;
 • Asigurări pentru persoane/bunuri.

Documente necesare pentru Evaluare Proprietati IMOBILIARE

 • Act de proprietate;
 • Incheiere de intabulare;
 • Extras de carte funciara;
 • Documentatie cadastrala: Plan de amplasament si delimitare a imobilului, Fisa bunului imobil, Relevee (dupa caz);
 • Autorizatie de construire / desfiinţare (dupa caz);
 • Certificat de urbanism (pentru terenuri);
 • Carte de identitate client / Certificat de înregistrare;
 • Date complete de facturare.

Documente necesare pentru Evaluare Bunurilor sau a Imobililelor

 • Act de proprietate (facturi, contracte de vanzare cumparare);
 • Cartea de identitate a vehiculului, Certificat de inmatriculare (dupa caz);
 • Lista inventar a bunurilor evaluate;
 • Fisa mijloacelor fixe sau lista obiectelor de inventar (dupa caz);
 • Situatia amortizarilor;
 • Carnet de revizii/intretinere (dupa caz);
 • Descrierea echipamentelor, utilajelor si accesoriilor (dupa caz).

În funcţie de obiectiv, nu toate aceste documente sunt necesare.