Codul deontologic al profesiei de evaluator

-2009-
1. Introducere
In aplicarea Standardelor Internationale de Evaluare, editate de Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare – International Valuation Standards Committee -IVSC si adoptate ca Standarde de Evaluare ale ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMANIA („ANEVAR”), din anul 2004, este esential ca evaluarile, realizate in conformitate cu acestea, sa fie efectuate de evaluatori profesionisti, onesti si competenti, fara prejudecati si interese proprii, ale caror rapoarte sunt clare, nu induc in eroare si care prezinta toate aspectele esentiale pentru intelegerea adecvata a evaluarii. Evaluatorii, membri ai ANEVAR („ Evaluatorii”), vor promova si vor mentine in permanenta increderea publicului in profesiunea de evaluator. O evaluare elaborata pe baza Standardelor Internationale de Evaluare il obliga pe evaluator sa respecte acest Cod deontologic al profesiei de evaluator („Codul dentologic”).
2. Etica
Evaluatorii vor mentine in permanenta un standard inalt de onestitate si integritate si isi vor desfasura activitatile astfel incat sa nu prejudicieze clientii, publicul, profesia sau ANEVAR.
2.1. Integritate
2.11. Un evaluator nu trebuie sa actioneze in mod inselator sau fraudulos.
2.1.2. Un evaluator nu trebuie sa redacteze si sa comunice in mod constient un raport care contine opinii si analize false, inexacte sau partinitoare.
2.1.3. Un evaluator nu trebuie sa contribuie sau sa participe la un serviciu de evaluare pe care alti evaluatori il considera ca nejustificat.
2.1.4. Un evaluator trebuie sa actioneze legal si sa respecte legile si reglementarile din Romania, sau din tara in care indeplineste o anumita misiune.
2.1.5. Un evaluator nu trebuie sa prezinte denaturat/neadevarat calificarile sale profesionale sau sa sugereze o astfel de prezentare.
2.1.6. Un evaluator nu va folosi in mod constient pretentii sau reclame false, eronate sau exagerate, cu intentia de a-si asigura lucrari de evaluare.
2.1.7. Un evaluator va avea grija ca orice salariat sau colaborator subordonat, care ia parte la misiunea de evaluare, sa respecte acest Cod Deontologic.

2.2. Conflicte de interese
2.2.1. Un evaluator nu trebuie sa actioneze pentru doua sau mai multe parti in aceeasi problema, cu exceptia unui consimtamant in scris al acelor parti.
2.2.2. Un evaluator trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a nu se ivi conflicte intre interesele clientilor sai si cele ale altor clienti, ale evaluatorului, ale firmei sale, rudelor, prietenilor sau asociatilor. Posibilele conflicte vor fi evidentiate in scris, inainte de acceptarea instructiunilor clientului. Orice astfel de conflicte, pe care evaluatorul le descopera ulterior, trebuie sa fie imediat comunicate. In cazul in care aceste conflicte sunt percepute de evaluator, dupa finalizarea evaluarii, comunicarea acestora trebuie facuta intr-o perioada de timp rezonabila.
2.3. Confidentialitate
2.3.1. Intotdeauna, un evaluator trebuie sa trateze problemele clientului cu discretia si confidentialitatea corespunzatoare.
2.3.2. Un evaluator nu trebuie sa divulge informatiile sensibile, obtinute de la un client sau rezultatele unei lucrari elaborate pentru un client, altor persoane decat celor autorizate de client, cu exceptia cazului in care se solicita acest lucru in mod legal, cum ar fi situatiile in care un evaluator trebuie sa respecte anumite proceduri cvasi-judiciare – de ex., procedura de investigare a sesizarilor de competenta Comisiei de Etica si Disciplina a ANEVAR, reglementata prin Regulamentul de organizare si functionare al acestei comisii, in cadrul ANEVAR.
2.4. Impartialitate
2.4.1. Un evaluator trebuie sa efectueze o misiune de evaluare cu stricta independenta, obiectivitate si impartialitate si fara a considera interesele personale.
2.4.2. Un evaluator nu trebuie sa accepte o misiune de evaluare care presupune raportarea unor opinii si concluzii predeterminate.
2.4.3. Onorariile aferente unei misiuni de evaluare nu trebuie sa depinda de marimea valorii finale, propuse de evaluator in raportul de evaluare.
2.4.4. Daca onorariul evaluatorului este sau nu conditionat de orice aspect al
raportului, acest lucru trebuie precizat.
2.4.5. Un evaluator nu trebuie sa se bazeze pe informatiile esentiale, furnizate de un client sau de orice alta parte, fara o verificare adecvata a acestor informatii sau fara o confirmare a veridicitatii informatiilor din partea unei surse independente, cu exceptia cazului in care natura si importanta gradului de incredere in informatiile primite sunt specificate ca o conditie limitativa.
2.4.6. Un evaluator nu va accepta o misiune de evaluare care implica raportarea unor conditii ipotetice pe care si le-a asumat, dar care nu pot fi realizate intr-o perioada de timp rezonabila.

2.4.7. Conditiile ipotetice, care exprima o posibilitate rezonabila, pot fi raportate cu conditia sa fie insotite de o discutie cu privire la sansele de realizare a ipotezei precum si la determinarea valorii care reflecta adevarata situatie, de ex., o situatie in care un client vrea sa stie care va fi valoarea terenului care ar putea fi decontaminat.
2.4.8. Un evaluator nu va folosi sau nu se va baza pe concluzii fara suport, bazate pe o prejudecata de orice fel sau nu va raporta concluzii care reflecta opinia ca aceasta prejudecata este necesara pentru mentinerea sau maximizarea valorii.
2.4.9. La verificarea raportului altui evaluator, un evaluator va rationa in mod impartial si isi va justifica motivele pentru care este de acord sau in dezacord cu concluziile raportului.
3. Competenta
Un evaluator trebuie sa posede cunostintele, competenta si experienta necesare pentru a indeplini in mod eficient misiunea de evaluare, in conexiune cu Standardele Internationale de Evaluare .
3.1. Acceptarea instructiunilor
3.1.1. Inainte de a accepta o misiune de evaluare sau de a incheia un contract de efectuare a oricarei misiuni, un evaluator trebuie sa identifice in mod corespunzator problema care trebuie abordata si sa fie sigur ca poseda experienta si cunostintele necesare sau, in cazul unei misiuni in strainatate, ca este capabil sa se asocieze cu un profesionist care are experienta sau cunoaste caracteristicile pietei, limba si legislatia pentru a-si indeplini misiunea in mod competent.
3.2. Asistenta din exterior
3.2.1. Atunci cand se apeleaza la asistenta din exterior, in vederea completarii competentelor unui evaluator, acesta va trebui sa stabileasca daca persoanele care ofera asistenta poseda abilitatile si respecta principiile deontologice necesare.
3.2.2. Cand se solicita asistenta din exterior este necesara obtinerea acordului clientului, iar identitatea persoanelor care ofera asistenta si importanta rolului lor vor fi evidentiate in raportul evaluatorului.
3.3. Eficienta si constiinciozitate
3.3.1. Evaluatorul va actiona prompt si eficient pentru indeplinirea instructiunilor clientului si va informa clientul asupra stadiilor evaluarii.
3.3.2. Instructiunile vor fi refuzate in cazul in care circumstantele impiedica efectuarea investigatiilor necesare, obtinerea unei calitati bune a muncii si finalizarea evaluarii intr-un timp rezonabil.
3.3.3. Inainte de raportarea evaluarii, instructiunile scrise vor fi primite de la client si/sau vor fi confirmate in scris de evaluator, continand detalii suficiente pentru a evita orice interpretare eronata.

3.3.4. Un evaluator va face verificari si investigatii laborioase pentru a se asigura ca datele analizei continute in raportul de evaluare sunt corecte si credibile.
3.3.5. Un evaluator va pregati un dosar de lucru pentru fiecare misiune care, la finalizare, va confine cate o copie a originalului, pe hartie sau in forma electronica, a tuturor rapoartelor scrise, a corespondentei si a notificarilor plus insemnarile din dosar, care intaresc opiniile evaluatorului prin verificari, comparare obiectiva, deductie si calcul.
3.3.6. Dosarul de lucru al fiecarei misiuni de evaluare trebuie sa fie pastrat pentru o perioada de cel putin cinci ani de la finalizarea misiunii.
4. Practici lipsite de etica si de profesionalism in misiunea de evaluare
Sunt considerate practici lipsite de etica si de profesionalism, fara a se limita la acestea, in mod deosebit:
4.1. Acceptarea de catre evaluator a unui contract de efectuare a unei misiuni de
evaluare, a carui plata este conditionata de:
4.1.1. O decizie judecatoreasca favorabila clientului referitoare la proprietatea evaluata;
4.1.2. O reducere de impozit obtinuta de client pentru acea proprietate;
4.1.3. Pretul vanzarii acelei proprietati;
4.1.4. Orice indicatii sau concluzii furnizate apriori de client.

4.2. Acceptarea de catre evaluator a unui contract de efectuare a unei misiuni de evaluare, a carui plata reprezinta procente din valoarea la care se ajunge in urma evaluarii.
4.3. Acceptarea de catre evaluator a unui contract de efectuare a unei misiuni de evaluare, care priveste o proprietate pentru care el are un interes actual sau de perspectiva. Interesele pe care un evaluator le-ar putea avea fata de o proprietate evaluata includ:

4.3.1. Dobandirea respectivei proprietati;
4.3.2. Functionarea ca agent de vanzare-cumparare sau finantare a respectivei proprietati;
4.3.3. Administrarea respectivei proprietati.
4.4. Este lipsita de etica si profesionalism:
4.4.1. Utilizarea semnaturii unei persoane care nu a lucrat efectiv la evaluare sau nu a supravegheat efectiv evaluarea;
4.4.2. In cazul unui raport comun, lipsa unei semnaturi sau a oricarei opinii divergente;
4.4.3. In cazul colaborarii intre doi sau mai multi evaluatori, prezentarea de rapoarte separate;

4.4.4. In cazul unor evaluari independente pentru aceeasi proprietate, colaborarea in orice fel a evaluatorilor angajati independent.
4.5. Emiterea de opinii asupra valorii unei proprietati fara a face investigatii complete si fara a analiza toate datele.
4.6. Reclama prin utilizarea informatiilor false, cum ar fi:

4.6.1. Prezentarea gresita a experientei si calificarii profesionale a evaluatorului;
4.6.2. Prezentarea falsa a serviciilor ce pot fi oferite de evaluator, conform calificarii sale, sau prezentarea in scop de reclama, a unor contracte incheiate anterior, fara permisiunea expresa a clientului;
4.6.3. Afirmarea, garantarea sau insinuarea faptului ca evaluarea ar putea fi efectuata conform intereselor clientului.
4.6.4. La verificarea raportului altui evaluator, un evaluator nu va denigra munca desfasurata de autorul raportului de evaluare verificat si isi va justifica motivele pentru care este de acord sau in dezacord cu concluziile raportului de evaluare verificat.
Opiniile exprimate nu se vor referi la valoarea obtinuta, ci la respectarea standardelor si procedurilor recunoscute de evaluare, adecvarea metodelor alese si a judecatii evaluatorului.
4.6.5. Exprimarea publica a unor opinii despre profesionalismul, experienta,
calitatea rapoartelor de evaluare elaborate de catre unii membri ai
ANEVAR, precum si defaimarea ANEVAR

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE EVALUATOR

1. Introducere
In aplicarea Standardelor Internationale de Evaluare, editate de Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare – International Valuation Standards Committee -IVSC si adoptate ca Standarde de Evaluare ale ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMANIA („ANEVAR”), din anul 2004, este esential ca evaluarile, realizate in conformitate cu acestea, sa fie efectuate de evaluatori profesionisti, onesti si competenti, fara prejudecati si interese proprii, ale caror rapoarte sunt clare, nu induc in eroare si care prezinta toate aspectele esentiale pentru intelegerea adecvata a evaluarii. Evaluatorii, membri ai ANEVAR („ Evaluatorii”), vor promova si vor mentine in permanenta increderea publicului in profesiunea de evaluator. O evaluare elaborata pe baza Standardelor Internationale de Evaluare il obliga pe evaluator sa respecte acest Cod deontologic al profesiei de evaluator („Codul dentologic”).

2. Etica
Evaluatorii vor mentine in permanenta un standard inalt de onestitate si integritate si isi vor desfasura activitatile astfel incat sa nu prejudicieze clientii, publicul, profesia sau ANEVAR.
2.1. Integritate
2.11. Un evaluator nu trebuie sa actioneze in mod inselator sau fraudulos.
2.1.2. Un evaluator nu trebuie sa redacteze si sa comunice in mod constient un raport care contine opinii si analize false, inexacte sau partinitoare.
2.1.3. Un evaluator nu trebuie sa contribuie sau sa participe la un serviciu de evaluare pe care alti evaluatori il considera ca nejustificat.
2.1.4. Un evaluator trebuie sa actioneze legal si sa respecte legile si reglementarile din Romania, sau din tara in care indeplineste o anumita misiune.
2.1.5. Un evaluator nu trebuie sa prezinte denaturat/neadevarat calificarile sale profesionale sau sa sugereze o astfel de prezentare.
2.1.6. Un evaluator nu va folosi in mod constient pretentii sau reclame false, eronate sau exagerate, cu intentia de a-si asigura lucrari de evaluare.
2.1.7. Un evaluator va avea grija ca orice salariat sau colaborator subordonat, care ia parte la misiunea de evaluare, sa respecte acest Cod Deontologic.

2.2. Conflicte de interese
2.2.1. Un evaluator nu trebuie sa actioneze pentru doua sau mai multe parti in aceeasi problema, cu exceptia unui consimtamant in scris al acelor parti.
2.2.2. Un evaluator trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a nu se ivi conflicte intre interesele clientilor sai si cele ale altor clienti, ale evaluatorului, ale firmei sale, rudelor, prietenilor sau asociatilor. Posibilele conflicte vor fi evidentiate in scris, inainte de acceptarea instructiunilor clientului. Orice astfel de conflicte, pe care evaluatorul le descopera ulterior, trebuie sa fie imediat comunicate. In cazul in care aceste conflicte sunt percepute de evaluator, dupa finalizarea evaluarii, comunicarea acestora trebuie facuta intr-o perioada de timp rezonabila.
2.3. Confidentialitate
2.3.1. Intotdeauna, un evaluator trebuie sa trateze problemele clientului cu discretia si confidentialitatea corespunzatoare.
2.3.2. Un evaluator nu trebuie sa divulge informatiile sensibile, obtinute de la un client sau rezultatele unei lucrari elaborate pentru un client, altor persoane decat celor autorizate de client, cu exceptia cazului in care se solicita acest lucru in mod legal, cum ar fi situatiile in care un evaluator trebuie sa respecte anumite proceduri cvasi-judiciare – de ex., procedura de investigare a sesizarilor de competenta Comisiei de Etica si Disciplina a ANEVAR, reglementata prin Regulamentul de organizare si functionare al acestei comisii, in cadrul ANEVAR.
2.4. Impartialitate
2.4.1. Un evaluator trebuie sa efectueze o misiune de evaluare cu stricta independenta, obiectivitate si impartialitate si fara a considera interesele personale.
2.4.2. Un evaluator nu trebuie sa accepte o misiune de evaluare care presupune raportarea unor opinii si concluzii predeterminate.
2.4.3. Onorariile aferente unei misiuni de evaluare nu trebuie sa depinda de marimea valorii finale, propuse de evaluator in raportul de evaluare.
2.4.4. Daca onorariul evaluatorului este sau nu conditionat de orice aspect al raportului, acest lucru trebuie precizat.
2.4.5. Un evaluator nu trebuie sa se bazeze pe informatiile esentiale, furnizate de un client sau de orice alta parte, fara o verificare adecvata a acestor informatii sau fara o confirmare a veridicitatii informatiilor din partea unei surse independente, cu exceptia cazului in care natura si importanta gradului de incredere in informatiile primite sunt specificate ca o conditie limitativa.
2.4.6. Un evaluator nu va accepta o misiune de evaluare care implica raportarea unor conditii ipotetice pe care si le-a asumat, dar care nu pot fi realizate intr-o perioada de timp rezonabila.
2.4.7. Conditiile ipotetice, care exprima o posibilitate rezonabila, pot fi raportate cu conditia sa fie insotite de o discutie cu privire la sansele de realizare a ipotezei precum si la determinarea valorii care reflecta adevarata situatie, de ex., o situatie in care un client vrea sa stie care va fi valoarea terenului care ar putea fi decontaminat.
2.4.8. Un evaluator nu va folosi sau nu se va baza pe concluzii fara suport, bazate pe o prejudecata de orice fel sau nu va raporta concluzii care reflecta opinia ca aceasta prejudecata este necesara pentru mentinerea sau maximizarea valorii.
2.4.9. La verificarea raportului altui evaluator, un evaluator va rationa in mod impartial si isi va justifica motivele pentru care este de acord sau in dezacord cu concluziile raportului.
3. Competenta
Un evaluator trebuie sa posede cunostintele, competenta si experienta necesare pentru a indeplini in mod eficient misiunea de evaluare, in conexiune cu Standardele Internationale de Evaluare .
3.1. Acceptarea instructiunilor
3.1.1. Inainte de a accepta o misiune de evaluare sau de a incheia un contract de efectuare a oricarei misiuni, un evaluator trebuie sa identifice in mod corespunzator problema care trebuie abordata si sa fie sigur ca poseda experienta si cunostintele necesare sau, in cazul unei misiuni in strainatate, ca este capabil sa se asocieze cu un profesionist care are experienta sau cunoaste caracteristicile pietei, limba si legislatia pentru a-si indeplini misiunea in mod competent.
3.2. Asistenta din exterior
3.2.1. Atunci cand se apeleaza la asistenta din exterior, in vederea completarii competentelor unui evaluator, acesta va trebui sa stabileasca daca persoanele care ofera asistenta poseda abilitatile si respecta principiile deontologice necesare.
3.2.2. Cand se solicita asistenta din exterior este necesara obtinerea acordului clientului, iar identitatea persoanelor care ofera asistenta si importanta rolului lor vor fi evidentiate in raportul evaluatorului.
3.3. Eficienta si constiinciozitate
3.3.1. Evaluatorul va actiona prompt si eficient pentru indeplinirea instructiunilor clientului si va informa clientul asupra stadiilor evaluarii.
3.3.2. Instructiunile vor fi refuzate in cazul in care circumstantele impiedica efectuarea investigatiilor necesare, obtinerea unei calitati bune a muncii si finalizarea evaluarii intr-un timp rezonabil.
3.3.3. Inainte de raportarea evaluarii, instructiunile scrise vor fi primite de la client si/sau vor fi confirmate in scris de evaluator, continand detalii suficiente pentru a evita orice interpretare eronata.
3.3.4. Un evaluator va face verificari si investigatii laborioase pentru a se asigura ca datele analizei continute in raportul de evaluare sunt corecte si credibile.
3.3.5. Un evaluator va pregati un dosar de lucru pentru fiecare misiune care, la finalizare, va confine cate o copie a originalului, pe hartie sau in forma electronica, a tuturor rapoartelor scrise, a corespondentei si a notificarilor plus insemnarile din dosar, care intaresc opiniile evaluatorului prin verificari, comparare obiectiva, deductie si calcul.
3.3.6. Dosarul de lucru al fiecarei misiuni de evaluare trebuie sa fie pastrat pentru o perioada de cel putin cinci ani de la finalizarea misiunii.
4. Practici lipsite de etica si de profesionalism in misiunea de evaluare
Sunt considerate practici lipsite de etica si de profesionalism, fara a se limita la acestea, in mod deosebit:
4.1. Acceptarea de catre evaluator a unui contract de efectuare a unei misiuni de
evaluare, a carui plata este conditionata de:
4.1.1. O decizie judecatoreasca favorabila clientului referitoare la proprietatea evaluata;
4.1.2. O reducere de impozit obtinuta de client pentru acea proprietate;
4.1.3. Pretul vanzarii acelei proprietati;
4.1.4. Orice indicatii sau concluzii furnizate apriori de client.
4.2. Acceptarea de catre evaluator a unui contract de efectuare a unei misiuni de evaluare, a carui plata reprezinta procente din valoarea la care se ajunge in urma evaluarii.
4.3. Acceptarea de catre evaluator a unui contract de efectuare a unei misiuni de evaluare, care priveste o proprietate pentru care el are un interes actual sau de perspectiva. Interesele pe care un evaluator le-ar putea avea fata de o proprietate evaluata includ:
4.3.1. Dobandirea respectivei proprietati;
4.3.2. Functionarea ca agent de vanzare-cumparare sau finantare a respectivei proprietati;
4.3.3. Administrarea respectivei proprietati.
4.4. Este lipsita de etica si profesionalism:
4.4.1. Utilizarea semnaturii unei persoane care nu a lucrat efectiv la evaluare sau nu a supravegheat efectiv evaluarea;
4.4.2. In cazul unui raport comun, lipsa unei semnaturi sau a oricarei opinii divergente;
4.4.3. In cazul colaborarii intre doi sau mai multi evaluatori, prezentarea de rapoarte separate;
4.4.4. In cazul unor evaluari independente pentru aceeasi proprietate, colaborarea in orice fel a evaluatorilor angajati independent.
4.5. Emiterea de opinii asupra valorii unei proprietati fara a face investigatii complete si fara a analiza toate datele.
4.6. Reclama prin utilizarea informatiilor false, cum ar fi:
4.6.1. Prezentarea gresita a experientei si calificarii profesionale a evaluatorului;
4.6.2. Prezentarea falsa a serviciilor ce pot fi oferite de evaluator, conform calificarii sale, sau prezentarea in scop de reclama, a unor contracte incheiate anterior, fara permisiunea expresa a clientului;
4.6.3. Afirmarea, garantarea sau insinuarea faptului ca evaluarea ar putea fi efectuata conform intereselor clientului.
4.6.4. La verificarea raportului altui evaluator, un evaluator nu va denigra munca desfasurata de autorul raportului de evaluare verificat si isi va justifica motivele pentru care este de acord sau in dezacord cu concluziile raportului de evaluare verificat.
Opiniile exprimate nu se vor referi la valoarea obtinuta, ci la respectarea standardelor si procedurilor recunoscute de evaluare, adecvarea metodelor alese si a judecatii evaluatorului.
4.6.5. Exprimarea publica a unor opinii despre profesionalismul, experienta, calitatea rapoartelor de evaluare elaborate de catre unii membri ai
ANEVAR, precum si defaimarea ANEVAR

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE EVALUATOR (varianta initiala)

1. Consideratii generale

Codul deontologic al profesiei de evaluator anexa la Statutul ANEVAR cuprinde principiile etice care stau la baza serviciilor profesionale ale evaluatorilor si exemple de practici lipsite de etica. ANEVAR este autorizat sa numeasca organisme care sa vegheze respectarea principiilor etice prin aplicarea Regulamentului Comisiei de etica.

Respectarea codului deontologic al profesiei (constituit in standard etic), ca si a standardelor profesionale, depinde in primul rand de intelegerea membrilor, de actiunile lor voluntare si in ultimul rand,
atunci cand sunt necesare, de procedurile disciplinare, indreptate impotriva celor care se abat de la aceste principii.

Inscrierea in ANEVAR este voluntara. Acceptand statutul de membru, un evaluator isi asuma prin respectarea acestor principii etice, o obligatie de autodisciplina, dincolo de cerintele legilor si regulamentelor.

Principiile etice ale Codului Deontologic al ANEVAR exprima recunoasterea de catre evaluator a propriilor responsabilitati fata de opinia publica, clienti si colegi. Aceste principii ii ghideaza pe membrii
ANEVAR in indeplinirea responsabilitatilor lor profesionale pe baza conditiei etice si necesita un angajament ferm pentru un comportament exemplar, chiar daca acest lucru este contrar avantajului personal.

2. Responsabilitati

Pe parcursul indeplinirii responsabilitatilor profesionale ale determinarii valorii reale a proprietatilor, evaluatorul trebuie sa puna in aplicare judecati profesionale si morale rezonabile, in toate
activitatile pe care le intreprinde.

Valoarea determinata trebuie sa fie obiectiva si nu trebuie influentata de factori subiectivi ca vointa, dorinta sau nevoia clientului sau altor persoane.

Evaluatorii ANEVAR au responsabilitati fata de toti cei care beneficiaza de serviciile lor profesionale. Membrii mai au si responsabilitatea continua de a coopera unii cu altii pentru a imbunatati arta evaluarii, pentru a pastra increderea publicului si pentru a duce la indeplinire cerintele speciale de auto−guvernare ale profesiunii. Eforturile colective ale evaluatorilor sunt necesare pentru a mentine si intari traditiile profesiunii.

3. Interesul public

Evaluatorii trebuie sa accepte obligatia de a actiona intr-un mod care va servi interesului public, va onora increderea publicului si va demonstra atasamentul fata de profesionalism.

Ca semn distinct al unei profesii este acceptarea acesteia de catre public. Publicul evaluatorilor este format din clienti, guvern, intreprinzatori, manageri, comunitatea financiara si de afaceri si toti cei
care se bazeaza pe obiectivitatea si integritatea evaluatorilor pentru a mentine functionarea normala a societatii. Aceasta incredere impune o responsabilitate a interesului public asupra evaluatorului. Interesul public este definite drept bunastarea colectiva a comunitatii oamenilor si a institutiilor pe care profesia o serveste.

In aplicarea responsabilitatilor profesionale, evaluatorii se pot intalni cu presiuni conflictuale din partea fiecaruia din aceste grupuri. In rezolvarea acestor conflicte, evaluatorii trebuie sa actioneze cu
integritate, ghidati dupa perceptul conform caruia, atunci cand membrii ANEVAR isi indeplinesc responsabilitatile lor catre public, interesul clientilor este servit in cel mai bun mod cu putinta.

Cei care se bazeaza pe rapoartele de evaluare ale evaluatorilor se asteapta ca acestia sa se achite de responsabilitatile profesionale cu integritate, obiectivitate, cu grija profesionala cuvenita si cu un interes autentic in a servi publicul. Se asteapta ca acestia sa furnizeze servicii de calitate, sa stabileasca relatii contractuale si sa ofere o gama de servicii intr-o maniera care sa demonstreze un nivel de profesionalism conform standardelor profesionale si codului deontologic.

Toti cei care accepta calitatea de membru ANEVAR se angajeaza sa onoreze increderea publica. In schimbul increderii pe care publicul si-o pune in ei, membrii trebuie sa caute continuu sa demonstreze dedicarea lor in atingerea excelentei profesionale.

4. Integritatea

Pentru a mentine si a raspandi increderea publica, membrii trebuie sa-si indeplineasca toate indatoririle profesionale in spiritul celei mai inalte integritati.

Integritatea este un element fundamental pentru recunoasterea profesionala. Integritatea pretinde ca un membru sa fie onest, sincer in limitele confidentialitatii clientului. Evaluatorul nu trebuie sa fie subordonat castigului si avantajelor personale.

Evaluatorul are obligatia de a evita furnizarea unor rezultate false ale evaluarii, care s-ar putea datora fie abordarii gresite, fie estimarii facute cu o aproximatie foarte larga.

Evaluatorul are obligatia sa explice si sa descrie corespunzator ce intelege prin evaluare in cazul unui contract specific pentru care este angajat, pentru a evita neintelegerile si greselile voite sau intamplatoare ulterioare.

Nu este corect ca un evaluator sa accepte un contract de evaluare pentru un domeniu in afara calificarii sale profesionale cu exceptia cazurilor in care:

• a adus inainte la cunostinta clientului limitele competentei sale;
• se asociaza cu un alt evaluator care are calificarea necesara in domeniul-specific.

Cand doi sau mai multi clienti potentiali solicita serviciile aceluiasi evaluator relativ la aceeasi evaluare, evaluatorul nu poate accepta decat pe unul, cu exceptia cazului cand exista consensul partilor implicate.

Integritatea este masurata in termeni de ce este drept si just. Evaluatorul trebuie sa-si testeze deciziile si actiunile, sa urmareasca atat forma cat si spiritul standardelor tehnice si etice, principiile obiectivitatii, ale independentei si ale rigurozitatii.

5. Obiectivitatea si independenta

Un membru trebuie sa-si mentina independenta si sa nu se afle in conflict de interese atunci cand isi exercita responsabilitatile profesionale. Evaluatorul trebuie sa fie independent in fapte si aparente atunci cand ofera servicii de evaluare sau consultanta.

Principiul obiectivitatii impune obligatia de a fi impartial, onest din punct de vedere intelectual si in afara conflictelor de interese.

Independenta exclude relatiile care ar putea parea ca micsoreaza obiectivitatea membrilor in oferirea serviciilor. Membrii servesc de multe ori interese multiple, dar trebuie sa protejeze integritatea muncii lor, sa mentina obiectivitatea si sa evite orice subordonare a judecatii lor.

Obligatia evaluatorului fata de client este de a prezenta acestuia concluziile obiectiv, rezultatele precise si reale asupra evaluarii cerute, indiferent de dorinta si indicatiile clientului. Incertitudinile trebuie, de asemenea, facute cunoscute.

6. Rigurozitatea

Membrii trebuie sa se ghideze dupa standardele etice si profesionale, sa se straduiasca continuu sa imbunatateasca competenta si calitatea serviciilor lor si sa-si exercite responsabilitatile profesionale la capacitatea maxima.

Rigurozitatea solicita membrilor sa-si exercite responsabilitatile profesionale cu competenta si sarguinta. Ea impune obligatia de a indeplini sarcinile profesionale la capacitatea maxima, avandu-se mereu in vedere interesul clientului pentru care sunt indeplinite aceste servicii si in concordanta cu responsabilitatea profesionala fata de interesul public.

Competenta deriva din sintetizarea pregatirii si a experientei. Ea incepe cu stapanirea cunostintelor cerute pentru a deveni evaluator.

Mentinerea competentei solicita un angajament de instruire si de perfectionare profesionala, care trebuie sa continue pe tot timpul vietii profesionale a membrilor. Competenta este o responsabilitate individuala a fiecarui membru, care trebuie sa ia toate masurile pentru a atinge un nivel de competenta care va asigura faptul ca valoarea din rapoartele de evaluare va respecta un inalt grad de profesionalism cerut de codul deontologic si statutul ANEVAR.

Fiecare membru este responsabil de stabilirea competentei sale, evaluand daca pregatirea, experienta si judecata sa sunt adecvate pentru responsabilitatile care trebuie asumate.

Evaluatorul trebuie sa execute constiincios si cu competenta contractele ce ii sunt incredintate. Loialitatea, impartialitatea si dorinta de a fi util clientului trebuie sa inspire si sa ghideze lucrarile lui.

7. Confidentialitate

Evaluatorul angajat intr-o actiune de evaluare are obligatia de a nu dezvalui angajarea sa de catre client unor terte persoane, precum si obligatia de a nu dezvalui rezultatele evaluarii fara permisiunea scrisa si prealabila a clientului sau, sau fara sa fie obligat de o procedura judiciara.

In cazul in care raportul de evaluare este pus de catre client la dispozitia unor terte persoane, cu acordul scris al evaluatorului, acestea au acelasi drept de a se baza pe validitatea si obiectivitatea raportului evaluatorului ca si clientul initial.

8. Practici lipsite de etica si de profesionalism in munca de evaluare

Se considera ca exemplele prezentate nu acopera toate aspectele.

• Poate fi suspectat rezultatul unei evaluari si deci considerat lipsit de valabilitate, daca evaluatorul a acceptat un contract a carui plata este conditionata de:

a) o decizie judecatoreasca favorabila clientului referitoare la proprietatea evaluata;
b) o reducere de impozit obtinuta de client pentru acea proprietate;
c) pretul vanzarii acelei proprietati;
d) orice indicatii sau concluzii furnizate apriori de client.

• Este lipsit de etica si profesionalism acceptarea unor contracte a caror plata reprezinta procente din valoarea la care se ajunge in urma operatiunii de evaluare.

• Se considera lipsita de etica si profesionalism acceptarea de catre un evaluator a unui contract care priveste o proprietate pentru care el are un interes actual sau de perspectiva. Interesele pe care un evaluator le-ar putea avea fata de o proprietate evaluata includ:

a) dobandirea respectivei proprietati;
b) functionarea ca agent de vanzare-cumparare sau finantare a respectivei proprietati;
c) administrarea respectivei proprietati.

• Este lipsita de etica si profesionalism:

a) utilizarea semnaturii unei persoane care nu a lucrat efectiv la evaluare sau nu a supravegheat efectiv evaluarea;
b) in cazul unui raport comun lipsa unei semnaturi sau orice opinie divergenta;
c) in cazul colaborarii intre doi sau mai multi evaluatori, prezentarea de rapoarte separate;
d) in cazul unor evaluari independente pentru aceeasi proprietate, colaborarea in orice fel a evaluatorilor angajati independent.

• Nu este etic si profesional ca un evaluator sa emita asupra valorii unei proprietati o opinie fara a face investigatii complete si fara a analiza toate datele.

• Reclama nu este incompatibila cu etica, dar este lipsita de etica utilizarea in cadrul reclamei a informatiilor false cum ar fi:

– prezentarea gresita a experientei si calificarii profesionale;
– prezentarea falsa a serviciilor ce pot fi oferite conform calificarii sau prezentarea pentru reclama a unor contracte anterioare fara permisiunea expresa a clientului;
– afirmarea, garantarea sau insinuarea faptului ca evaluarea ar putea fi efectuata conform intereselor clientului.

• In cazul in care unui evaluator i se cere o apreciere asupra unui raport de evaluare elaborat de alti evaluatori, este lipsit de etica ca acesta sa denigreze munca desfasurata.

Parerile exprimate nu se vor referi la valoarea obtinuta, ci la respectarea standardelor si procedurilor recunoscute de evaluare, adecvarea metodelor alese si a judecatii evaluatorului.

• Este o practica lipsita de etica exprimarea publica a unor opinii despre profesionalismul, experienta, calitatea rapoartelor de evaluare a unor membrii ai ANEVAR, precum si defaimarea organizatiei.

Scroll to Top
Sună acum