Etape de realizare

Etapa 1 – Raport de evaluare – analiza documentelor

– solicitarea de documente de la proprietar/client care atesta dreptul de proprietate asupra proprietatii analizate.
– identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate: ce contine proprietatea, cine este proprietar, daca exista sarcini.
– identificarea eventualelor neconformitati din documente sau incalcari ale legislatiei in vigoare.

Etapa 2 – Raport de evaluare – inspectia proprietatii

– identificarea proprietatii.

– inspectia fizica a proprietatii de evaluat: identificarea si analiza amplasamentului si constructiilor, aprecierea starii tehnice.

– fotografierea proprietatii.

– discutii cu proprietarii/clientii.

Etapa 3 – Raport de evaluare – corelarea informatilor din primele doua etape si alte surse

– utilizarea evaluarii: scopul si ce tip de valoare trebuie determinata (Valoarea de piată este cel mai obisnuit tip de valoare asociat cu evaluarea proprietătilor).
– informatii despre costuri de inlocuire si/sau reparatii.
– informatii despre tranzactii realizate cu proprietati comparabile sau despre oferte de tranzactionare.
– informatii despre veniturile generabile de proprietatile comparabile.
– se stabilesc limitele si ipotezele care vor sta la baza elaborarii raportului; se deduc si estimeaza conditiile limitative specifice obiectivului de care trebuie sa se tina seama la derularea tranzactiei.
– se stabilesc ce metode de evaluare sunt adecvate pentru determinarea valorii proprietatii imobiliare de evaluat.

Etapa 4 – Raport de evaluare – intocmirea raportului de evaluare

Prin Raportul de evaluare, evaluatorul, prezinta opinia sa cu privire la proprietatea evaluata. Arata clar si explicit datele care au stat la baza evaluarii. Prezinta procesele analitice care au fost parcurse pe timpul evaluarii. Evidentiaza informatiile relevante despre proprietatea analizata. Raportul de evaluare este un document prin care evaluatorul informeaza clientul cu privire la rezultatele analizei sale, exprimand o opinie clara si neechivoca. Este document intocmit strict intre evaluator si client.
Raportul de evaluare trebuie sã fie obiectiv si evaluatorul trebuie sã se asigure cã nu existã conflicte de interese, nu este influentat de presiuni din partea clientului sau a unei terte persoane, pentru a prezenta un rezultat predestinat al evaluãrii.