Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare

Introducere

Ritmul rapid al schimb─ârilor economice din anii ’70 a contribuit la sporirea recunoa┼čterii date de participan┼úii pe pia┼ú─â importan┼úei evalu─ârii propriet─â┼úii ├«n mod profesional. Globalizarea pie┼úelor investi┼úionale a accentuat necesitatea unor standarde recunoscute pe plan interna┼úional, pentru evaluarea propriet─â┼úii. Devenise evident c─â, f─âr─â existen┼úa unor standarde de evaluare recunoscute pe

plan interna┼úional, probabilitatea de apari┼úie a confuziilor era ridicat─â. Diferen┼úele ├«ntre punctele de vedere ale organiza┼úiilor profesionale na┼úionale ├«n domeniul evalu─ârii, pot conduce la dezacorduri involuntare. Ca r─âspuns la aceast─â situa┼úie, membrii unei comisii tehnice a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ┼či reprezentan┼úi ai organismelor din domeniul evalu─ârii din

Statele Unite au demarat un dialog, spre sf├ór┼čitul anilor ’70, care a dus la ├«nfiin┼úarea, ├«n anul 1981, a Comitetului pentru Standarde Interna┼úionale de Evaluare a Activelor (TIAVSC). ├Än anul 1994, Comitetul ┼či-a schimbat denumirea, iar ├«n prezent este cunoscut sub denumirea de Comitetul pentru

Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC). Obiectivele IVSC se împart în două categorii:

  • S─â elaboreze ┼či s─â publice, ├«n interesul public, standarde pentru evaluarea propriet─â┼úii ┼či s─â promoveze adoptarea lor la nivel global; ┼či
  • S─â armonizeze standardele de evaluare ├«ntre ┼ú─ârile* lumii, s─â identifice ┼či s─â dezv─âluie, pe m─âsur─â ce apar, diferen┼úele ├«n interpretarea ┼či/sau aplicarea prevederilor standardelor de evaluare.

IVSC recunoa┼čte diversitatea de scopuri pentru care sunt solicitate evalu─ârile propriet─â┼úii, ┼či anume: utilizarea evalu─ârilor la ├«ntocmirea situa┼úiilor financiare, adoptarea deciziilor cu privire la acordarea ├«mprumuturilor garantate cu o proprietate (garan┼úii, gajuri, ipoteci), realizarea tranzac┼úiilor care implic─â transferul dreptului de proprietate, solu┼úionarea litigiilor ┼či stabilirea taxelor. ├Än plus fa┼ú─â de standarde, IVSC a ├«nceput s─â publice Standarde de Aplica┼úie pe tema evalu─ârii pentru raportarea financiar─â ┼či ├«n scopul garant─ârii ├«mprumuturilor, dar ┼či Standarde de Practic─â ├«n Evaluare, care se refer─â la tratarea anumitor probleme specifice evalu─ârii ┼či la aplicarea Standardelor ├«n situa┼úii specifice, care apar ├«n acordarea de consultan┼ú─â ├«n diferite domenii de afaceri. ├Än mod deosebit, IVSC a urm─ârit ca Standardele Interna┼úionale de Evaluare (IVS-uri) s─â fie recunoscute ├«n standardele de contabilitate precum ┼či ├«n alte standarde de raportare, astfel ├«nc├ót evaluatorii s─â cunoasc─â ce li se

solicit─â din partea standardelor altor discipline. ├Än anul 2003, IVSC a devenit o asocia┼úie ├«nregistrat─â, cu un statut propriu, care cuprinde asocia┼úii profesionale de evaluare din ├«ntreaga lume. IVSC a realizat opt revizuiri ale Standardelor Interna┼úionale de Evaluare, care au fost publicate ├«n anii 1985, 1994/97, 2000, 2001, 2003, 2005 ┼či 2007. Evolu┼úia acestor Standarde atest─â importan┼úa pe care IVSC o acord─â faptului c─â schimbarea este inevitabil─â ┼či continu─â, chiar ┼či atunci c├ónd este gradual─â ┼či abia perceptibil─â. Perfec┼úionarea continu─â a Standardelor de evaluare reflect─â angajamentul IVSC de a garanta c─â defini┼úiile ┼či cerin┼úele evalu─ârii sunt actualizate permanent, ├«n func┼úie de evolu┼úiile pe plan mondial.

Membri ┼či Organizare

Comitetul pentru Standarde Interna┼úionale de Evaluare a devenit cu adev─ârat o organiza┼úie interna┼úional─â, at├ót ├«n privin┼úa misiunii sale, c├ót ┼či a membrilor s─âi.

Comitetul, care a fost ├«nfiin┼úat de 20 de asocia┼úii profesionale na┼úionale, s-a dezvoltat permanent, ajung├ónd ca ├«n anul 2007 s─â cuprind─â 52 de asocia┼úii profesionale na┼úionale, ce au statutul de membru sau observator. Asocia┼úiile membre din aceste ┼ú─âri subscriu la obiectivele IVSC ├«n domeniul evalu─ârii ┼či trebuie s─â aib─â un num─âr suficient de membri capabili s─â elaboreze lucr─âri de evaluare conform Standardelor. Asocia┼úiile membre sprijin─â Standardele publicate de IVSC ┼či depun eforturi pentru recunoa┼čterea Standardelor ├«n ┼ú─ârile lor. Asocia┼úiile membre sunt ├«ncurajate s─â informeze IVSC cu privire la orice diferen┼úe semnificative ├«ntre standardele na┼úionale ┼či cele interna┼úionale, astfel

├«nc├ót acestea s─â fie prezentate comunit─â┼úii interna┼úionale. IVSC admite c─â evaluatorii trebuie s─â ├«┼či desf─â┼čoare activitatea ├«ntr-un cadru legal, ├«n conformitate cu prevederile legale ┼či cu reglement─ârile specifice ┼ú─ârilor ├«n care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea. Asocia┼úiile membre, at├ót ├«n baza statutului lor, c├ót ┼či

voluntar, coopereaz─â cu autorit─â┼úile de control ┼či reglementare ┼či cu alte organiza┼úii profesionale, pentru a se asigura c─â evalu─ârile respect─â prevederile Standardelor Interna┼úionale de Evaluare, elaborate de IVSC. De asemenea, la nivelul ┼ú─ârilor ├«n care activeaz─â, aceste asocia┼úii na┼úionale joac─â un rol educativ ┼či consultativ ├«n privin┼úa standardelor de evaluare.

Realiz─âri ale IVSC

IVSC este o organiza┼úie non-guvernamental─â (ONG), membr─â a Na┼úiunilor Unite, ├«n mai 1985 fiindu-i acordat statutul Roster ├«n cadrul Consiliului Economic ┼či Social al Na┼úiunilor Unite. IVSC lucreaz─â ├«n cooperare cu ┼ú─ârile membre men┼úin├ónd leg─âtura cu agen┼úiile interna┼úionale, cum ar fi: Organiza┼úia

pentru Cooperare ┼či Dezvoltare Economic─â (OECD), Banca Mondial─â, Fondul Monetar Interna┼úional (FMI), Organiza┼úia Mondial─â a Comer┼úului (WTO), Comisia Uniunii Europene, Banca pentru Reglement─âri Interna┼úionale (BIS) ┼či Organiza┼úia Interna┼úional─â a Comisiilor pentru Valori Mobiliare (IOSCO). De asemenea, IVSC men┼úine o rela┼úie str├óns─â cu Consiliul pentru Standarde Interna┼úionale de Contabilitate (IASB) ┼či cu comisiile independente de elaborare a standardelor ale Federa┼úiei Interna┼úionale a Contabililor (IFAC) – Comisia pentru Standarde Interna┼úionale de Contabilitate pentru Sectorul Public ┼či Comisia pentru Standarde Interna┼úionale de Audit ┼či Asigurare. IVSC furnizeaz─â profesiei contabile recomand─âri ┼či consiliere referitoare la evaluare, urm─âre┼čte s─â coordoneze standardele sale ┼či programele de lucru cu cele ale disciplinelor ├«nrudite, ├«n interesul public ┼či coopereaz─â cu organismele interna┼úionale pentru elaborarea ┼či promulgarea de noi standarde. Pentru a garanta c─â standardele interna┼úionale, care guverneaz─â practica ├«n evaluare, sunt ├«n concordan┼ú─â cu cerin┼úele specificate pentru evaluatori, de standardele interna┼úionale de raportare financiar─â, IVSC verific─â anual fiecare edi┼úie nou─â a Standardelor Interna┼úionale de Raportare Financiar─â (IFRS-uri), promulgate de Consiliul pentru Standarde Interna┼úionale de Contabilitate (IASB) ┼či Standardele Interna┼úionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri), promulgate de Comisia pentru Standarde Interna┼úionale de Contabilitate pentru Sectorul Public. IVS-urile fac referire la aceste standarde de contabilitate, ori de c├óte ori ele se aplic─â ├«n munca evaluatorilor. IVSC public─â pe site-ul s─âu Studii de evaluare ┼či Studii tehnice. La momentul lans─ârii acestei edi┼úii, urm─âtoarele documente erau disponibile: dou─â Studii de evaluare: Evaluarea pentru pie┼úele ├«n dezvoltare ┼či Evaluarea propriet─â┼úii imobiliare ├«n scopul garant─ârii titlurilor de valoare emise de fondurile de investi┼úii imobiliare; ┼či un Studiu tehnic, Evaluarea global─â ├«n scopul impozit─ârii.

Sediul central

Sediul internaţional al IVSC se află situat în Londra:

12 Great George Street

London

United Kingdom SW1P 3AD

Tel: 44 1442 879306

Fax: 44 1442 879306

Biroul financiar, situat ├«n Chicago – Statele Unite, r─âspunde de aspectele financiare ale activit─â┼úii IVSC. Informa┼úii suplimentare despre Comitet ┼či continua dezvoltare a Standardelor de evaluare pot fi ob┼úinute prin accesarea adresei de Internet a IVSC: http://www.ivsc.org/.

Persoanele din conducerea IVSC sunt selectate cu aten┼úie din r├óndul reprezentan┼úilor desemna┼úi de asocia┼úiile na┼úionale membre, din care ace┼čtia fac parte. Un nou pre┼čedinte este ales la fiecare doi ani. IVSC este condus de un Consiliu de Conducere din care fac parte membrii ale┼či cu drepturi depline,

pre┼čedintele ┼či doi vicepre┼čedin┼úi. Consiliul de Conducere deleg─â responsabilitatea revizuirii standardelor ┼či a elabor─ârii de noi proiecte de standarde c─âtre Comitetul pentru Standarde al IVSC. Membrii Comitetului pentru Standarde provin din domenii de activitate diverse. ├Än selec┼úia membrilor Comitetului pentru Standarde, Consiliul de Conducere urm─âre┼čte s─â constituie un grup de persoane, av├óndu-se ├«n vedere ob┼úinerea celei mai bune combina┼úii de abilit─â┼úi tehnice ┼či experien┼ú─â profesional─â relevant─â pe pie┼úele interna┼úionale de afaceri ┼či de propriet─â┼úi imobiliare, grup care poate contribui la dezvoltarea standardelor interna┼úionale de evaluare la un ├«nalt nivel calitativ. Statutul IVSC expune detaliat cerin┼úele referitoare la membri, conducere ┼či la activit─â┼úile organiza┼úiei, care pot fi consultate pe web site-ul IVSC.

Scroll to Top
Sun─â acum